توری مرغی

این نوع توری در ارتفاع های 120 و 90 سانتی متری تولید میگردد و جهت استفاده در مرغداری و باغچه های منازل به کار میرود.

#توری#مرغی

چشمهارتفاعطولسایز مفتول
3.4"120 سانتی متر45 متر7 کیلوگرم
3.4"90 سانتی متر45 متر5.3 کیلوگرم

 

توری گابیون

این توری جهت صنایع مختلف سدسازی ، آبخیزداری و راه سازی جهت جلوگیری از ریزش سنگ در دامنه جاده، کوه و موارد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

چشمه گابیون 5*6 مخصوص کف آبراهه ها

عرض رول ها: 1 — 1.5 — 2 — 2.5 و 3 متر

#توری#گابیون

سایزطولارتفاعچشمه
250 متر1 - 2 - 3 متر8 * 10
2.550 متر1 - 2 - 3 متر8 * 10
350 متر1 - 2 - 3 متر8 * 10
3.550 متر1 - 2 - 3 متر8 * 10

سایز، طول و عرض مفتول با سفارش مشتری قابل تغییر میباشد.