توری حصاری

این توری جهت صنایع مختلف به عنوان یک محافظ یا دیوار موقت و ارزان قیمت برای حصارکشی یا جداسازی زمینهای کشاورزی ، ورزشی و مسکونی مورد استفاده قرار میگیرد.

#توری#حصاری#فنس

توری حصاری

چشمهارتفاعطولسایز مفتول
7-6-5-4 سانتی متر1 - 3 مترسفارش مشتری2.20 میلیمتر
7-6-5-4 سانتی متر1 - 3 مترسفارش مشتری2.4 میلیمتر
7-6-5-4 سانتی متر1 - 3 مترسفارش مشتری2.80 میلیمتر
7-6-5-4 سانتی متر1 - 3 مترسفارش مشتری3.00 میلیمتر
7-6-5-4 سانتی متر1 - 3 مترسفارش مشتری4 میلیمتر

 

توری حصاری با روکش PVC

این توری جهت زیباسازی پارک ها ، تفرج گاه های عمومی ، منازل ، ویلاها و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

#توری#حصاری#روکشدار#pvc

چشمهارتفاعطولسایز مفتول
7-6-5-4 سانتی متر1 - 3 مترسفارش مشتری3.5-3 میلیمتر