سیم مفتول چیست

از لحاظ خواص فیزیکی و مکانیکی، سیم مفتول بسیار نرم و منعطف است. در کنار این ویژگی ها آن ها دارای مقاومت بالایی بوده ولی از خواص شیمیایی دچار تغییرات نشده اند. این نوع از ابزارها در صنایع مختلفی کاربرد داشته و یکی از ابزارها در بسیاری از صنایع هستند.

قیمت فنس در بازار و سایر توری ها و محصولات دچار نوسانات مختلفی است بنابراین برای اطلاعات در ارتباط با توری حصاری و سایر محصولات فنس، لیست قیمت آن ها می توانید به مطالب مرتبط در سایت مراجعه نمایید.