01
02

محصولات و خدمات ایران توری

نمایندگی ایران رابیتس صادق
نمایندگی ایران رابیتس صادق

پخش محصولات ایران رابیتس صادق و مسعود

توری مرغی و گابیون
توری مرغی و گابیون

پخش انواع توری مرغی و گابیون

توری مرغی و گابیون
توری مرغی و گابیون

پخش انواع توری مرغی و گابیون

پشم شیشه و سنگ
پشم شیشه و سنگ

پخش انواع پشم شیشه و سنگ

توری فرنگی
توری فرنگی

پخش انواع توری فرنگی

سیم مفتول
سیم مفتول

تولید انواع مفتول ارماتوربندی

توری پرسی
توری پرسی

تولید انواع توری پرسی

توری حصاری
توری حصاری

تولید انواع توری حصاری

پایه فنس
پایه فنس

تولید پایه فنس گالوانیزه و اهن

سیم خاردار خطی و حلقوی
سیم خاردار خطی و حلقوی

تولید و پخش سیم خاردار خطی و حلقوی

گروه ایران توری

تولید کننده انواع توری حصاری در سایزهای مختلف